W dzisiejszym świecie e-commerce, skuteczne kampanie reklamowe online są kluczem do osiągnięcia sukcesu w biznesie B2B. W tym artykule przedstawiamy strategie marketingu B2B, a dokładnie odkryjemy tajniki tworzenia i realizacji kampanii marketingowych, które przynoszą najlepsze rezultaty w środowisku e-commerce B2B. Skupimy się na 5 kluczowych elementach, opierając się na solidnym planowaniu i realizacji kampanii marketingowych.  

  

Planowanie Kampanii Marketingowych

 

Aby dobrze zaplanować kampanie B2B musimy zacząć od podstaw, czyli zidentyfikować potrzeby tego sektora. Jeżeli to nasze pierwsze kroki w sprzedaży e-commerce musimy pamiętać, że klient B2B kieruje się zupełnie innymi motywacjami niż znany nam dotychczas klient indywidualny. Zatem warto zainwestować czas w zrozumienie rynku, identyfikację celów biznesowych oraz wybór odpowiednich narzędzi i kanałów, specjalnie dopasowanych pod marketing B2B. 

Kolejnym krokiem jest określenie celów kampanii. Wytyczenie klarownych celów biznesowych i marketingowych kampanii może wydawać się oczywiste, ale w momencie gdy zagłębimy się w szczegóły okazuje się, że temat jest bardziej zawiły i skomplikowany. Bardzo pomocna tutaj jest technika SMART, powszechnie stosowana przez większość marketingowców.  

Skoro już wiemy jaką ofertę mamy, do kogo jest kierowana i jakiego efektu się spodziewamy, przyszedł czas na wybór odpowiednich narzędzi i kanałów do pozyskiwania leadów. Uwzględniając specyfikę e-commerce B2B, dobór strategii marketingowych musi być skorelowany z kanałem komunikacji z potencjalnym klientem. Inny wydźwięk będzie miał artykuł w branżowym portalu, inny post na LinkedIn, a jeszcze inny bezpośrednia rozmowa handlowca z potencjalnym klientem. 

O tym, jak efektywnie zaplanować kampanię Google Ads, dowiesz się więcej z odcinka naszego podcastu. 

 

Badania i Analizy

 

Z mojego doświadczenia mogę śmiało stwierdzić, że wykonywanie badań i analiz to jeden z najczęściej pomijanych elementów przy planowaniu strategii marketingowych. Niestety znajomość branży i przekonanie o znajomości swojej grupy klientów może okazać się bardzo ryzykowne. Takie myślenie obarczone jest sporym ryzykiem błędu poznawczego, i chociaż każdy przedsiębiorca jest przekonany o tym, że doskonale zna swojego klienta i wie czego on potrzebuje, to jednak czasem warto poszukać innej opinii. Potrzeby klientów zmieniają się na tyle dynamicznie, że tylko przedsiębiorstwa dokonujące ich systematycznego monitoringu są w stanie w porę odpowiedzieć na te potrzeby. Znając oczekiwania i często podświadome potrzeby klientów, można tak dostosować ofertę, aby zwiększyć popyt na produkty czy usługi. Jest to także nieoceniona szansa na to, aby zoptymalizować wydatki przeznaczane na reklamę – przy maksymalizacji skuteczności kampanii. Na rynku jest wiele firm specjalizujących się w realizacji takich badań, ale czasem wystarczy prosta ankieta skierowana do obecnych klientów z tego sektora, aby nieco inaczej spojrzeć na swoją ofertę.  

Przeczytaj: Proces Briefowania: Klucz do skutecznego sklepu internetowego i jego reklamy 

 

Kreacja i Wdrażanie

 

Tutaj podobnie jak na każdym innym polu marketingowym liczy się tworzenie spersonalizowanych treści oraz systematyczne testowanie i optymalizacja kreacji. Takie działanie jest kluczowe dla skuteczności kampanii. Analiza danych w czasie rzeczywistym pozwala szybko reagować na zmiany na rynku i dostosowywać strategię marketingową pod wcześniej ustalone cele. Szczególnie wtedy, gdy prowadzimy omnichannel marketing.  

Prowadząc marketing internetowy B2B, kluczowe jest systematyczne testowanie różnych elementów kampanii na podstawie wyników. Marketing musi być kreatywny i skupiony na potrzebach potencjalnego klienta. Metryki z prowadzonych działań są najlepszym papierkiem lakmusowym skuteczności naszych kreacji.   

Bardzo pomocne przy tworzeniu takich kreacji są narzędzia automatyzujące komunikację i wspierające marketingowców. Wachlarz aplikacji, programów i metod jakimi można usprawnić swoją pracę jest tak duży, że wymaga odrębnego artykułu i na pewno nie zamyka się w popularnym ostatnio temacie „AI”. 

Przeczytaj: Sztuczna inteligencja w e-commerce. Jak dobrze wykorzystać AI w swoim biznesie?  

 

Monitorowanie i Analiza Wyników

 

Śledzenie kluczowych wskaźników wydajności (KPI), ich monitorowanie w czasie rzeczywistym oraz krótkoterminowej perspektywie bardzo często pozwala na wczesnym etapie wyłapać anomalie, które dla firmy mogłyby być okazać się kosztownym błędem. Marketing musi też nauczyć się reakcji na nagłe zmiany w swoim otoczeniu. Rynek B2B jest bardzo dynamiczny i zbyt konsekwentne trwanie przy przyjętej wcześniej strategii może pogrążyć skuteczność realizacji celów.  

 

Dopasowanie Strategii

 

Modyfikacja strategii na podstawie analizy wyników w celu osiągnięcia lepszych rezultatów to rzeczywistość, z którą mierzy się każdy dział marketingu. Umiejętność szybkiej reakcji na zmiany w otoczeniu jest szczególnie ważna przy tak dynamicznym rynku jakim jest B2B. Właściwa reakcja na zmiany bywa jednak bardzo trudna. Po pierwsze, marketingowcy w przedsiębiorstwie muszą dokładnie zrozumieć, co się dzieje w otoczeniu, po drugie, muszą wyobrazić sobie daleko idące konsekwencje tych zjawisk, co często w praktyce jest niewykonalne. Dla porównania, przed zmianami, które przyniósł nam rok 2020, nikt nie zakładał w swoich planach scenariuszy działań w takiej sytuacji.   

 Posłuchaj: Co zrobić, kiedy kampania Google Ads nie sprzedaje? 

 

Podsumowanie

 

Skuteczny digital marketing w B2B e-commerce wymaga starannego planowania, ciągłej analizy i elastyczności w dostosowywaniu strategii. Wdrażając opisane wyżej tajniki, firmy mogą zwiększyć skuteczność swoich kampanii i osiągnąć lepsze wyniki. Ostatecznie, skuteczne kampanie marketingowe w e-commerce wymagają zaangażowania, wiedzy i ciągłego doskonalenia. Działając zgodnie z opisanymi krokami i wykorzystując dostępne narzędzia i dane, możesz osiągnąć lepsze wyniki sprzedażowe i zyskać przewagę konkurencyjną na rynku.  

Poznaj naszą ofertę kampanii reklamowych online.