Trwa ładowanie...

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

„MEDIA 4U” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekt pt. „Wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych w kierunku Przemysłu 4.0 i gospodarki opartej na danych w spółce Media4U”

Celem projektu jest kompleksowa transformacja firmy w kierunku technologii Przemysłu 4.0 – cyfryzacja i zautomatyzowanie usługi zarządzania kampaniami marketingowymi w Internecie, zwiększenie wydajności procesów obsługi klienta etc. oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych.

Przedsięwzięcie obejmuje zakup oprogramowania do zbierania i prezentacji zagregowanych danych, które umożliwi automatyczne zbieranie danych analitycznych ze wszystkich potrzebnych źródeł w jednym miejscu i zbada ich wzajemny wpływ na siebie oraz zakup urządzenia sieciowego typu switch (4 sztuki) na potrzeby zapewnienia bezpiecznej i stabilnej infrastruktury.

W wyniku realizacji projektu proces zbierania danych z kampanii marketingowych i badania ich wpływu na sprzedaż zostanie zcyfryzowany i zautomatyzowany, a przetwarzane dane będą chronione. Tym samym klienci firmy uzyskają wiedzę o skuteczności danej kampanii marketingowej i jej korelacji na sprzedaż. Z projektu korzystać będą również pracownicy, którzy uczestniczą w procesach zarządzania kampaniami marketingowymi w Internecie oraz osoby nadzorujące procesy biznesowe w przedsiębiorstwie Media4U.

Efekty projektu:
• szybszy etap analizy danych z kampanii marketingowych
• optymalizacja kosztów kampanii marketingowych
• ograniczenie czasu pracy z zewnętrznymi narzędziami
• praca w bezpiecznym, szyfrowanym środowisku
Wszystkie wymienione powyżej korzyści przyczynią się do wzrostu konkurencyjności spółki.
Wartość projektu/całkowity koszt: 666 900,00 PLN
Wysokość wkładu Unii Europejskiej: 466 573,50 PLN

#Fundusze UE #FunduszeEuropejskie

Copyrights © Media4U Sp. z o.o. All Rights Reserved.
Polityka prywatności

Przejdź do treści