8# W projekcie e-commerce pracujemy z człowiekiem, nie maszyną